"shadow flutters" — Słownik kolokacji angielskich

shadow flutters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzepoty cienia
  1. shadow rzeczownik + flutter czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The shadows fluttered before us like the monstrous and misshapen wings of phantom bats.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo