"shadow rushes" — Słownik kolokacji angielskich

shadow rushes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośpiechy cienia
  1. shadow rzeczownik + rush czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The shadow of my movement rushed across the globe, like a wind-eddy over a pool.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo