"shadow trails" — Słownik kolokacji angielskich

shadow trails kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow trails
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szlaki cienia
  1. shadow rzeczownik + trail czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No shadow trailed behind us; we were never in the light.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo