"Shadow stumbles" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow stumbles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień potyka się
  1. shadow rzeczownik + stumble czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow stumbled in the direction of the sound.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo