ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Shadow meets" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow meets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień spotyka
  1. shadow rzeczownik + meet czasownik
    Luźna kolokacja

    They would be in demand tonight when The Shadow met crime at its very source!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo