ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Shadow encounters" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow encounters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Spotkania cienia
  1. shadow rzeczownik + encounter czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If ever The Shadow had encountered a total predicament, this was it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo