"within the shadow" — Słownik kolokacji angielskich

within the shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w cieniu
  1. within przyimek + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "But still within the shadow of the butcher," I replied.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo