ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"lose one's shadow" — Słownik kolokacji angielskich

lose one's shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegrywać czyjś cień
  1. lose czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ever tried to lose your shadow on a sunny day?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo