ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(2) cloud, rain, wind, Storm
Kolokacji: 4
2. rain shadow = cień opadowy rain shadow
  • Looking to the East, the range becomes much drier due to the rain shadow of the western mountains.
  • Often, a rain shadow will affect the leeward side of a range.
  • Soon we are out on the savannah leaving behind the rain shadow of the mountain.
  • But she was gone, her house empty and full of rain shadows.
  • The mountains act as a second rain shadow for Pacific storms rolling east.
  • The range has a strong influence on the climate of Chile since it produces a rain shadow to the east.
  • See rain shadow for more information on this phenomenon.
  • Hawaii also has rain shadows, with some areas being desert, much to the surprise of many tourists.
  • On the east side of the mountains is a drier rain shadow.
  • The mountains created a rain shadow that killed most of the trees.
3. wind shadow = cień wiatru wind shadow
4. Storm Shadow = Cień sztormowy Storm Shadow
(4) moon, father
Kolokacji: 2
(5) DJ, leaf, Ghost, hall
Kolokacji: 4
(6) dancing, tree, Dodge
Kolokacji: 3
(8) silver, drop
Kolokacji: 2
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.