"for shadows" — Słownik kolokacji angielskich

for shadows kolokacja
Popularniejsza odmiana: for the Shadow
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla cieni
  1. for przyimek + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the beginning it was too far away for Shadow to focus on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo