"double shadow" — Słownik kolokacji angielskich

double shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podwójny cień
  1. double przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The last of the sun glowed behind us as well, so that everything on the hillside threw a double shadow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo