"produce shadows" — Słownik kolokacji angielskich

produce shadows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytwórz cienie
  1. produce czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A pioneer in creating environmental sculpture, she used wood, stone and steel to produce dark shadows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo