ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"put in shadow" — Słownik kolokacji angielskich

put in shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połóż w cieniu
  1. put czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The man's hat brim was pulled down to his eyebrows, putting much of his face in shadow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo