ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
2. Shadow waits = Cień czeka Shadow waits
6. Shadow tries = Cień próbuje Shadow tries
7. Shadow meets = Cień spotyka Shadow meets
8. Shadow works = Cień pracuje Shadow works
9. Shadow seeks = Cień szuka Shadow seeks
10. Shadow anticipates = Cień przewiduje Shadow anticipates
11. Shadow foresees = Cień przewiduje Shadow foresees
12. Shadow manages = Cień zarządza Shadow manages
13. Shadow performs = Cień wykonuje Shadow performs
14. Shadow acts = Akty cienia Shadow acts
  • The Shadow was still acting on knowledge he had learned twenty-four hours earlier!
  • The Shadow had acted from within the beleaguered house.
  • He was sure that The Shadow would act again, this evening.
  • The noise of the engine was another reason why The Shadow had acted as he did.
  • The Shadow acted in the manner that he knew the murderer would expect.
  • Until the truth was out, The Shadow could not have acted.
  • The Shadow had acted with merciful speed to save life, not to destroy it.
  • Then, as the situation reached its most crucial stage, The Shadow acted!
  • Before the man could make a decision, The Shadow acted.
  • But before the words had left the man's lips, The Shadow acted.
15. Shadow calls = Cień dzwoni Shadow calls
16. Shadow encounters = Spotkania cienia Shadow encounters
17. Shadow faces = Twarze cienia Shadow faces
18. shadow converges = cień jest zbieżny shadow converges
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.