ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"live in one's shadow" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: live in the shadow
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żyć czyjś cień
  1. live czasownik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For too long, we have lived in the shadow of our family members.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo