"live in the shadow" — Słownik kolokacji angielskich

live in the shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żyj w cieniu
  1. live czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For too long, we have lived in the shadow of our family members.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo