"against the Shadow" — Słownik kolokacji angielskich

against the Shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przed Cieniem
  1. against przyimek + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Supposedly can call back dead heroes from the grave to fight against the Shadow.

    Podobne kolokacje:

podobne do "against the Shadow" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "against the Shadow" po polsku

nazwa własna

powered by  eTutor logo