ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"giant shadow" — Słownik kolokacji angielskich

giant shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): olbrzymi cień
  1. giant przymiotnik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His giant shadow mounted the wall at the top of the stairs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo