"enormous shadow" — Słownik kolokacji angielskich

enormous shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromny cień
  1. enormous przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even now, he casts an enormous shadow over the whole field.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo