ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sit in the shadow" — Słownik kolokacji angielskich

sit in the shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usiądź w cieniu
  1. sit czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His father was sitting just inside, in the deep shadow of the hallway.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo