"small shadow" — Słownik kolokacji angielskich

small shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mały cień
  1. small przymiotnik + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then he caught movement several feet away and a small shadow took form.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo