ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Shadow foresees" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow foresees kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień przewiduje
  1. shadow rzeczownik + foresee czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow could foresee that the picture might lead to the arrest of many suspects; but none would be him the law wanted.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo