"large shadow" — Słownik kolokacji angielskich

large shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży cień
  1. large przymiotnik + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The figure stepped out of the larger shadows and looked across the parking lot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo