"Shadow notices" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow notices kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ogłoszenia cienia
  1. shadow rzeczownik + notice czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow noticed that neither of the men sat with Peggy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo