"Shadow discovers" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow discovers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień odkrywa
  1. shadow rzeczownik + discover czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In a lower one, The Shadow discovered a small package.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo