"shadow theater" — Słownik kolokacji angielskich

shadow theater kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): scena cienia
  1. shadow rzeczownik + theater rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was there that Kastrati first studied contemporary shadow theater.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo