"Shadow senses" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow senses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sensy cienia
  1. shadow rzeczownik + sense czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow sensed that the car was coming to the eighth floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo