"harsh shadow" — Słownik kolokacji angielskich

harsh shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): surowy cień
  1. harsh przymiotnik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They threw harsh shadows across what would've been ugly enough even with soft lighting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo