"Shadow stares" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow stares kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Spojrzenia cienia
  1. shadow rzeczownik + stare czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow was staring toward the far corner where another form had risen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo