"Shadow divines" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow divines kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień przepowiada
  1. shadow rzeczownik + divine czasownik
    Luźna kolokacja

    The Shadow had divined the meaning of that interrupted call.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo