"Shadow observes" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow observes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień zauważa
  1. shadow rzeczownik + observe czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow observed a moving object that could have been an automobile, going into the grounds.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo