"shadow ministry" — Słownik kolokacji angielskich

shadow ministry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ministerstwo cienia
  1. shadow rzeczownik + ministry rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She stood down from the shadow ministry pending her trial.

powered by  eTutor logo