"strange shadow" — Słownik kolokacji angielskich

strange shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwny cień
  1. strange przymiotnik + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Where strange shadows had moved along the streets now people were to be seen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo