KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
3. deep shadow = głęboki cień deep shadow
5. blue shadow = niebieski cień blue shadow
6. faint shadow = lekki cień faint shadow
7. pale shadow = blady cień pale shadow
8. mere shadow = zwykły cień mere shadow
9. huge shadow = olbrzymi cień huge shadow
10. gray shadow = cień szarego gray shadow
11. great shadow = potężny cień great shadow
12. purple shadow = fioletowy cień purple shadow
13. large shadow = duży cień large shadow
14. cool shadow = chłodny cień cool shadow
15. dim shadow = ciemny cień dim shadow
16. green shadow = zielony cień green shadow
17. strange shadow = dziwny cień strange shadow
  • Where strange shadows had moved along the streets now people were to be seen.
  • His eyes sought the wall above the strange quivering shadow.
  • The low sun cast the Joshua trees into strange long shadows.
  • Afterward there was a strange shadow in her eyes, although she walked with pride.
  • The light cast strange shadows in the passage through the rocks.
  • The floor was the same as in the hall, the light from it casting strange shadows on the ceiling.
  • When the corpse moved the light would cast strange shadows on the walls.
  • Others were casting long, strange shadows in the ethereal light.
  • Only moments later, however, a strange shadow passed over the wizard.
18. small shadow = mały cień small shadow
19. heavy shadow = ciężki cień heavy shadow
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.