KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"blue shadow" — Słownik kolokacji angielskich

blue shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niebieski cień
  1. blue przymiotnik + shadow rzeczownik
    Silna kolokacja

    Then suddenly the sun went behind a hill and the blue shadows turned cold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo