"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
  • Then the long shadow of a man sitting by her bed.
  • For a while he had a long shadow going before him.
  • Despite his small size, he cast a very long shadow.
  • The sun was two hours high, still low enough to cast long shadows.
  • The air was clear and the sun threw long shadows.
  • They also played in the long shadow of the school's powerful men's basketball team.
  • All he could see was the long black shadow of the aircraft.
  • The morning light was full, sending long shadows to the west.
  • Jack too found himself unable to step out from under the long shadow of their relationship.
  • The sun was creating long shadows along the mountain face.
3. deep shadow = głęboki cień deep shadow
5. blue shadow = niebieski cień blue shadow
6. faint shadow = lekki cień faint shadow
7. pale shadow = blady cień pale shadow
8. mere shadow = zwykły cień mere shadow
9. huge shadow = olbrzymi cień huge shadow
10. gray shadow = cień szarego gray shadow
11. great shadow = potężny cień great shadow
12. purple shadow = fioletowy cień purple shadow
13. large shadow = duży cień large shadow
14. cool shadow = chłodny cień cool shadow
15. dim shadow = ciemny cień dim shadow
16. green shadow = zielony cień green shadow
17. strange shadow = dziwny cień strange shadow
18. small shadow = mały cień small shadow
19. heavy shadow = ciężki cień heavy shadow
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.