"Dark shadow" — Słownik kolokacji angielskich

Dark shadow kolokacja
Popularniejsza odmiana: dark shadow
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ciemny cień
  1. dark przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The dark shadow of a man stood next to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo