KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"purple shadow" — Słownik kolokacji angielskich

purple shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fioletowy cień
  1. purple przymiotnik + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The grass at his feet, the blue sky, the short purple shadows of the trees, came into focus again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo