"pale shadow" — Słownik kolokacji angielskich

pale shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): blady cień
  1. pale przymiotnik + shadow rzeczownik
    Silna kolokacja

    His voice was a pale shadow of its usual self.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo