Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"mere shadow" — Słownik kolokacji angielskich

mere shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykły cień
  1. mere przymiotnik + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The idea of living as a mere shadow to his wife deeply dissatisfied him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo