"shadow of one's self" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień z czyjś własne ja
  1. self rzeczownik + shadow rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The new company is but a shadow of its former self.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo