MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"czyjś cień" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czyjś cień" po polsku

czyjś cień

idiom
 1. somebody's shadow ***
  • czyjś cień (ktoś, kto kogoś śledzi)
   You have to follow him, I want you to be his shadow. (Musisz go śledzić, chcę, żebyś był jego cieniem.)
   This man was my shadow all day, I knew it. (Ten mężczyzna był moim cieniem cały dzień, wiedziałem o tym.)
When light and shade fall upon 88 Professional Eyeshadow
rzeczownik
 1. shadow ***
  • cień (kształt rzucany przez coś) [COUNTABLE]
   The building casts a long shadow across the pavement. (Budynek rzuca długi cień na chodnik.)
   A large shadow appeared in the open doorway. (W drzwiach pojawił się duży cień.)
   He is afraid of his own shadow! (On boi się własnego cienia!)
   important nie mylić z: shade
  • cień (zły efekt, zły wpływ) [SINGULAR]
   His behaviour cast a shadow on our family. (Jego zachowanie rzuciło cień na naszą rodzinę.)
   Her shadow changed him for the worse. (Jej cień zmienił go na gorsze.)
  • cień (osoba, która ciągle komuś towarzyszy, np. praktykant przy doświadczonym pracowniku)
 2. shade **
  • cień (miejsce, gdzie jest cień) [UNCOUNTABLE]
   They were sitting in the shade. (Oni siedzieli w cieniu.)
   We are sitting on the beach in the shade of the palm trees. (Siedzimy na plaży w cieniu palm.)
  • cień (na obrazie)
   The shades on the painting are very soft. (Cienie na obrazie są bardzo delikatne.)
   That shade makes your painting very mysterious. (Ten cień sprawia, że twój obraz jest tajemniczy.)
 3. streak **
  • cień (czegoś) [COUNTABLE]
   There's a streak of sadness in his eyes. (Jest w jego oczach cień smutku.)
 4. breath ***
 5. flicker *
 6. undertone
 7. husk
  • cień, wrak (człowieka) literary [COUNTABLE]
   When I first met him, he was very energetic. Now he is a husk of a man. (Kiedy pierwszy raz go spotkałem, był bardzo żywiołowy. Teraz jest cieniem człowieka.)
 8. eyeshadow , także: eye shadow , także: shadow ***
 9. umbrage
 10. opacification
 11. flichter
  • iskierka, cień (np. nadziei, emocji) (w szkockiej odmianie języka angielskiego)
rzeczownik
 1. a trace of something

Powiązane zwroty — "czyjś cień"

rzeczownik
czasownik
cieniować = layer +2 znaczenia
rozcierać (cień na powiece) = smudge
przymiotnik
cienisty = adumbral +1 znaczenie

powered by  eTutor logo