MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"zapowiadanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapowiadanie" po polsku

czasownik
 1. present British English ***** , host American English ****
  • zapowiadać (np. programy w TV) [TRANSITIVE]
   She always presents her TV program. (Ona zawsze zapowiada swój program w telewizji.)
   Can you present my performance? (Czy możesz zapowiedzieć mój występ?)
 2. announce ****
  • ogłaszać, zapowiadać, oznajmiać, anonsować [TRANSITIVE]
   Tom and Mary have finally announced their engagement. (Tom i Mary wreszcie ogłosili swoje zaręczyny.)
   The company president was pleased to announce that the merger had been a success. (Prezes firmy z satysfakcją ogłosił że fuzja okazała się sukcesem.)
 3. promise ****   [TRANSITIVE]
  He promised he will be back next fall. (On zapowiedział, że wróci tu następnej jesieni.)
  The sky promises good weather. (Niebo zapowiada dobrą pogodę.)
 4. spell **
  • zwiastować, zapowiadać [TRANSITIVE]
   The clouds spelled a storm. (Chmury zapowiadały burzę.)
   The music spelled something bad. (Muzyka zapowiadała coś złego.)
   These changes spell the end of the world as we know it. (Te zmiany zwiastują koniec świata, jaki znamy.)
 5. bode
 6. foreshadow
 7. presage
 8. portend
 9. prefigure
 10. betoken
 11. adumbrate
 12. foreshow
 13. preannounce
 14. prognosticate
 15. forebode
 16. forerun
 17. pretype
idiom
 1. set the scene

powered by  eTutor logo