przez (coś), przez (na drugą stronę)

across

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

across = przez (coś), przez (na drugą stronę)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I think she went across the street. = Myślę, że ona przeszła przez ulicę.