ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"część czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "część czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. part , ***** , pt (skrót) *   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  It's only part of the problem. (To tylko część problemu.)
  The rear part of the car was damaged. (Tylna część samochodu była uszkodzona.)
  przeciwieństwo: whole
  zobacz także: component, ingredient
 2. side *****
  • strona, część (np. jakiegoś obszaru) [COUNTABLE]
   This side of the city is very popular. (Ta część miasta jest bardzo popularna.)
   He was standing on the other side of the street. (On stał po drugiej stronie ulicy.)
 3. section ****
  • część, odcinek, sekcja [COUNTABLE]
   a part
   He lives in the poor section of the town. (On mieszka w biednej części miasta.)
   Is there any information about New York in this section? (Czy są w tej sekcji jakieś informacje o Nowym Jorku?)
   zobacz także: piece, portion
  • fragment, część (całości)
   I want to cut off this section of the dress. (Chcę uciąć tę część sukienki.)
   I will show you a section of that article. (Pokażę ci fragment tamtego artykułu.)
 4. lot *****   [COUNTABLE]
  My lot of inheritance is way smaller than my sister's. (Moja część spadku jest dużo mniejsza niż mojej siostry.)
  Your lot is bigger than mine, it's unfair. (Twoja część jest większa od mojej, to niesprawiedliwe.)
 5. portion ***
  • część, partia, fragment [COUNTABLE]
   This portion of the documentary is devoted to his teenage times. (Ten fragment filmu dokumentalnego jest poświęcony jego nastoletnim czasom.)
   A large portion of the society thinks about emigration. (Duża część społeczeństwa myśli o emigracji.)
   przeciwieństwo: whole
   zobacz także: section, segment
 6. element ****   [COUNTABLE]
  We are missing one element from the puzzle. (Brakuje nam jednej części z puzzli.)
  One element doesn't fit to the others. (Jeden element nie pasuje do pozostałych.)
  zobacz także: component
 7. bit ****
 8. segment **
  • część (populacji), segment (np. rynku), sektor (np. finansowy) [COUNTABLE]
   She cannot take part in different segments of the society all the time. (Nie może działać w rożnych częściach społeczeństwa w tym samym momencie.)
   She works for the financial segment in a well-known company. (Ona pracuje dla sektoru finansowego w dobrze znanej firmie.)
   zobacz także: portion
 9. share *****   [SINGULAR]
  He ate my share of the cake. (On zjadł moją część tortu.)
  A share of her money is mine. (Część jej pieniędzy jest moja.)
 10. fraction **
 11. fragment **
 12. movement ****
  • część (np. symfonii)
   I didn't enjoy the first movement of his symphony. (Nie podobała mi się pierwsza część jego symfonii.)
   Let's analyze the second movement of the suite. (Przeanalizujmy drugą część tej suity.)
 13. fraction **
 14. limb **
  • człon, odnoga, część (organizacji, zrzeszenia, itd.)
   The local limb of the company was very successful this year. (Miejscowa odnoga firmy odniosła dużo sukcesów w tym roku.)
 15. del *  
 16. instalment British English , installment American English
 17. pars
 18. deal *****
 19. parter
  • część, odcinek (np. programu telewizyjnego, filmu o określonej liczbie części)
 20. share-out British English
 21. feck Scottish English  
 22. dite

Powiązane zwroty — "część czegoś"

rzeczownik
dół (dolna część czegoś) = bottom
góra (górna część czegoś) = top
wschód (wschodnia część czegoś) = east
klucz (istotna część czegoś) = key
spód (najniższa część czegoś) = base
serce (najważniejsza część czegoś) = heart
procent (część czegoś wyrażona w procentach) = percentage
wnętrze (wewnętrzna, najgłębsza część czegoś) = bowel
cząstka = particle +2 znaczenia
ster (część np. łodzi) = rudder
siodełko (część np. gitary) = nut
przymiotnik
drugi (część jakieś całości) = other , także: ither Scottish English
częściowy = partial +2 znaczenia
phrasal verb
inne
przysłówek
częściowo = in part +5 znaczeń
prefiks
idiom
inne

powered by  eTutor logo