ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"to an extent" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to an extent" po angielsku

 1. do pewnego stopnia, w pewnym stopniu, częściowo
  I believe him to some extent. (W pewnym stopniu mu wierzę.)
  link synonim: partly
rzeczownik
 1. zakres, zasięg, rozmiar, stopień, waga (np. problemu, zniszczenia) [niepoliczalny]
  He didn't realize the full extent of the problem. (On nie zdawał sobie sprawy z pełnego rozmiaru problemu.)
  We were wrong about the extent of his crime. (Myliliśmy się co do wagi jego przestępstwa.)
  What was the extent of the damage? (Jaki był rozmiar zniszczeń?)
  The extent of our words was so big it reached Africa. (Zasięg naszych słów był tak duży, że dosięgnął Afrykę.)
  The extent of our services is very big. (Zakres naszych usług jest bardzo duży.)
  link synonim: magnitude
 2. obszar, połać, rozmiar, rozciągłość, rozległość (wielkość czegoś, np. obszaru) [niepoliczalny]
  What are you going to do with this extent? (Co zamierzasz zrobić z tą połacią?)
  This is the full extent of the tent. (To jest pełen rozmiar namiotu.)
  The extent of this galaxy has not been calculated yet. (Rozległość tej galaktyki nie została jeszcze obliczona.)
  link synonim: size
 3. stopień (do jakiego coś jest uważane za prawdę) [niepoliczalny]
  I never knew you hated your husband to that extent. (Nigdy nie wiedziałam, iż nienawidzisz swojego męża do tego stopnia.)
  I agree with you to a certain extent. (Zgadzam się z tobą do pewnego stopnia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"to an extent" — Słownik kolokacji angielskich

to an extent kolokacja
 1. to przyimek + extent rzeczownik = do pewnego stopnia, w pewnym stopniu, częściowo
  Zwykła kolokacja

  And a few others but only to a small extent.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo