ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"częściowo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "częściowo" po polsku

częściowo

przysłówek
 1. in part ***  
  These are legitimate concerns which we agree with in part. (Są to uzasadnione niepokoje, z którymi częściowo się zgadzamy.)
  He is in part responsible for what happened. (On jest częściowo odpowiedzialny za to, co się stało.)
 2. part , ***** , pt (skrót) *  
  Ariel is only part human. (Ariel jest tylko częściowo człowiekiem.)
  It was part my fault. (To była częściowo moja wina.)
 3. partly **
  • częściowo
   I didn't read this book, partly because of its length. (Nie przeczytałem tej książki, częściowo ze względu na jej długość.)
   I liked your novel only partly. (Twoja powieść podobała mi się tylko częściowo.)
   link synonim: partially
  • częściowo, po części
   He's partly responsible for the accident. (On jest częściowo odpowiedzialny za wypadek.)
   I partly agree with you, but I have to ask you several questions. (Po części się z tobą zgadzam, ale muszę zadać ci kilka pytań.)
   link synonim: to some extent
 4. half , ***
  • częściowo, w połowie, do połowy, na wpół, połowicznie
   He was half conscious. (On był częściowo świadomy.)
   She was half expecting to see him again. (Ona częściowo oczekiwała, że znów go zobaczy.)
   I'm half convinced that this was a joke. (Jestem w połowie przekonany, że to był żart.)
   She is half-Mexican and half-American. (Ona jest w połowie Meksykanką i w połowie Amerykanką.)
   This skirt is half-white and half-blue. (Ta spódnica jest w połowie biała, a w połowie niebieska.)
 5. partially **  
  The road was partially blocked by a broken car. (Droga była częściowo zablokowana przez zepsuty samochód.)
  link synonim: partly
 6. fragmentarily
 7. parcel *
 1. to some extent , to some degree , to an extent
prefiks
 1. semi-  

Powiązane zwroty — "częściowo"

rzeczownik
część = part , pt (skrót) +21 znaczeń
cząstka = particle +2 znaczenia
suszka (częściowo lub całkowicie martwe, suche drzewo) = snag
przymiotnik
czasownik
przysłówek
phrasal verb

"częściowo" — Słownik kolokacji angielskich

in part kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the part
 1. in przyimek + part rzeczownik = częściowo
  Silna kolokacja

  In large part the money will come from the state.

  Podobne kolokacje:
to some extent kolokacja
Popularniejsza odmiana: to an extent
 1. to przyimek + extent rzeczownik = do pewnego stopnia, w pewnym stopniu, częściowo
  Zwykła kolokacja

  And a few others but only to a small extent.

  Podobne kolokacje:
to an extent kolokacja
 1. to przyimek + extent rzeczownik = do pewnego stopnia, w pewnym stopniu, częściowo
  Zwykła kolokacja

  And a few others but only to a small extent.

  Podobne kolokacje:
to some degree kolokacja
Popularniejsza odmiana: to a degree
 1. to przyimek + degree rzeczownik = do pewnego stopnia, w pewnym stopniu, częściowo
  Luźna kolokacja

  To a certain degree, a number of their points hit home, and we said so.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo