"procent" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "procent" po polsku

procent

rzeczownik
 1. percent ***** , per cent * , pct (skrót) , pct. (skrót) , %
  • procent (jedna setna czegoś), proc. (skrót)
   Over ninety per cent of Poles are Catholic. (Ponad dziewięćdziesiąt procent Polaków jest katolikami.)
   We've observed a twenty per cent increase in sales. (Zaobserwowaliśmy dwudziestoprocentowy wzrost w sprzedaży.)
   Leave him a fifteen per cent tip. (Zostaw mu piętnastoprocentowy napiwek.)
 2. percentage ***
  • procent (część czegoś wyrażona w procentach) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I donate a percentage of my income to the Polish Red Cross. (Ofiarowuję część moich zarobków na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.)
   Only a small percentage of pupils were prepared today. (Tylko mały procent uczniów był dzisiaj przygotowany.)
   A big percentage of my weight loss was caused by water loss. (Duży procent mojego spadku wagi był spowodowany utratą wody.)
 3. percent sign  

Powiązane zwroty — "procent"

rzeczownik
cent = cent , penny informal +1 znaczenie
oprocentowanie = lending rate +1 znaczenie
zasięg całkowity (procent osób, które co najmniej raz miały styczność z reklamą) = reach
lichwiarz (osoba, która pożycza pieniądze na bardzo wysoki procent) = loan shark
przysłówek
mniej (np. o ileś procent w czasie wyprzedaży) = off
przymiotnik
znikomy (np. procent czegoś) = scant
phrasal verb
czasownik
idiom
inne

"procent" — Słownik kolokacji angielskich

per cent kolokacja
 1. per przyimek + cent rzeczownik = procent (jedna setna czegoś), proc. (skrót)
  Bardzo silna kolokacja

  Well so we should certainly put them up by eight per cent.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo