"proc." po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "proc." po polsku

proc.

obrazek do "percent" po polsku
rzeczownik
 1. percent ***** , per cent * , pct (skrót) , pct. (skrót) , %
  • procent (jedna setna czegoś), proc. (skrót)
   Over ninety per cent of Poles are Catholic. (Ponad dziewięćdziesiąt procent Polaków jest katolikami.)
   We've observed a twenty per cent increase in sales. (Zaobserwowaliśmy dwudziestoprocentowy wzrost w sprzedaży.)
   Leave him a fifteen per cent tip. (Zostaw mu piętnastoprocentowy napiwek.)
obrazek do "catapult" po polsku
rzeczownik
 1. catapult BrE , slingshot AmE , ging AusE   [policzalny]
  He dropped the catapult when he saw his mother coming. (On upuścił procę, kiedy zobaczył, że idzie jego mama.)
 2. sling *  

Powiązane zwroty — "proc."

rzeczownik
procarz = slinger +1 znaczenie

"proc." — Słownik kolokacji angielskich

per cent kolokacja
 1. per przyimek + cent rzeczownik = procent (jedna setna czegoś), proc. (skrót)
  Bardzo silna kolokacja

  Well so we should certainly put them up by eight per cent.