"odnoga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odnoga" po polsku

odnoga

rzeczownik
 1. limb **
  • człon, odnoga, część (organizacji, zrzeszenia, itd.)
   The local limb of the company was very successful this year. (Miejscowa odnoga firmy odniosła dużo sukcesów w tym roku.)
 2. inlet
  • odnoga, zatoczka, przesmyk
   I will anchor the Albatross in a secluded inlet, land my men and supplies. (Zakotwiczę Albatrosa w odosobnionej zatoczce, wysadzę ludzi i sprzęt.)
 3. spur **
  • odnoga (łańcucha górskiego), grań (górska) [policzalny]
   The spur carries on for a couple of miles. (Grań jest długa jeszcze na kilka mil stąd.)
 4. offshoot
 5. prong
  • odnoga (np. poroża)
 6. distributary
 7. embranchement
 8. embranchment

powered by  eTutor logo